Bir Talebe Bin İnsan

Mescidimiz Derneği, mevcut olarak planladığı pek çok sosyal dayanışma ve yardım projelerinin yanında asıl kuruluş amacını da korumaya devam eden bir dernektir. Mescidimiz Derneği adı altında bir adım atmamıza sebep olan asıl kuruluş amacımız, Kuran-ı Kerim öğretimi yapmaktır. Özellikle de küçük yaştaki çocuklarımızın hayatlarına biz nebze de olsa dokunarak birer Kuran-ı Kerim talebesi olarak yetiştirme amacıyla yola çıkan bir derneğiz.

Küçük yaştaki çocuklarımızın kutsal kitabımızı tam olarak anlaması ve dinimizin gerekliliklerini doğru bir şekilde uygulayabilmesi adına Kuran-ı Kerim öğretisine sahip olması son derece önemli bir konudur. Yanlış bilgilerden ve yanlış yorumlamalardan uzak durmalarını sağlar. Bu nedenle de Mescidim Derneği olarak bizler, çocuklarımızın küçük yüreklerine Kuran-ı Kerim sevgisini aşılamak ve bu sevgiyi bir ömür boyu devam ettirebilmeleri amacıyla Kuran-ı Kerim öğretileri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Küçük yaşta Kuran-ı Kerim öğretiminin en büyük avantajı ise çocukların sahip oldukları merak ve öğrenme isteği sebebiyle küçük yaşlarda daha hızlı şekilde öğrenmeleridir. Ayrıca küçük yaşta Kuran-ı Kerim talebesi olmanın bir diğer avantajı ise, Kuran-ı Kerim içerisinde geçen görgü, ahlak ve hoşgörü gibi kıssaları küçük yaşta kendilerine ders edecekler ve bu anlayışla büyüyeceklerdir.

Fakat her ne kadar avantajı olsa da küçük yaştaki çocuklarda disiplin sağlamak ve onlara yeni bir şeyler öğretmek her zaman kolay değildir. Derneğimiz olası zorlukların farkında olarak her daim çocukları anlayan, öğrenmelerine teşvik eden ve Kuran-ı Kerim öğrenme yolundan onları caydırmayacak sabır ve özverili tutumumuzla tüm öğretilerimizi gerçekleştirme ilkesindedir. Yanlış tutumun çocukları zorlayacağını ve yüreklerinde istek, sevgi ve arzuyu yok edebileceğinin farkında olarak her bir talebemizin mutlu ve memnun olması için çabalayacağız.

Bahsettiğimiz bu özellikler sebebiyle Kuran-ı Kerim talebelerini yetiştirmeyi derneğimizin ortaya çıkış amacı olarak belirledik ve onlarca küçük kalbe Kuran-ı Kerim sevgisi aşılamayı da kendimize görev bildik. Edindiğimiz amaç sayesinde de kalbine Kuran-ı Kerim sevgisi ve bilgisi katacağımız her bir çocuk, Mescidim Derneği olarak bizleri daha fazla kişiye ve çocuğa Kuran-ı Kerim öğretimi konusunda bizleri teşvik etmektedir.

Mescidimiz Derneği

Hiçbir iyiliğin reddedilmediği, gülümsemenin esirgenmediği, güzel ve bereketli bir coğrafyada, iyilikte ve güzellikte kardeşliğimizi sürdürmeye ortak olabilirsiniz.