Günümüzde her dünya vatandaşı eşit şartlara sahip olamıyor. Bu durum gerek ekonomik durumdan gerekse kaynakların yetersiz olmasından kaynaklı olsun dünyanın pek çok kısmında fırsat eşitsizliğine neden oluyor. Çeşitli sebeplerden dolayı da bahsettiğimiz bu bölgelerin başında ise Afrika yer alıyor. Afrika’daki nüfusun pek çoğu temiz suya kolay bir şekilde erişemediği için günlük temizliğini tam olarak yerine getiremiyor. Bu durum ise sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor.

Bu durumun getirdiği sorunların farkında olarak Mescidimiz Derneği kapsamında Afrika’daki nüfusu sağlıklı bireylerin oluşturması fikrini kendimize amaç edindik. Yetersiz su kaynakları sebebiyle yüzbinlerce Afrika vatandaşı hayatlarını hiç de hijyenik olmayan şartlar altında devam ettirmeye çalışıyorlar. Oysaki her ne kadar dünya üzerinde fırsat eşitsizliği olsa da temiz ve sağlıklı bir ortamda büyümek her bireyin hakkıdır. Derneğimiz olarak bu hakkı Afrika’da yaşayan kardeşlerimize sağlamayı hedefliyoruz.

Söz konusu olan sağlık hakkındaki en büyük eşitsizlikten etkilenenlerin Afrika’daki genç kızlar olduğunu söyleyebiliriz. Kısıtlı şartlar altında doğal ihtiyaçları olan hijyenik pedlere ulaşamıyorlar ve kendi alternatif çözümlerini üretmeye çalışıyorlar. Bu durum da başka sağlık sorunlara ve özgüven eksikliklerine neden olabiliyor. Bu eşitliği ortadan kaldırmak adına Afrika’daki hijyen konusundaki eksikleri içeren yardım paketleri sağlayarak özellikle genç kızların en doğal ihtiyaçlarından birini sağlıklı yollarla çözmeyi amaçlıyoruz.

Bunun yanı sıra her geçen gün, sayıları yüzbinleri aşan her yaştan insan için kişisel temizlikleri için su bulmak imkânsıza yakın bir hal alıyor Afrika topraklarında. Temiz olmayan ortamlar ve vücutlar başka hastalıkların ortaya çıkmasına ve hızlıca yayılmasına da neden oluyorlar. Bu duruma da engel olabilmek adına Afrika’daki bireylerin bu konudaki eşitsizliklerini gidermek için onlara hijyen setleri oluşturup göndermeyi Mescidimiz Derneği’nin sağlıklı bireyler projesi altında sürdürmeyi de amaçlıyoruz.

Ellerinde olmayan sebeplerden ötürü hijyenik olmayan koşullara ve ortamlara maruz kalan, özellikle çocuk, yaşlı, genç ve her yaştan vatandaşı için olumsuzlukları, sağladığımız hijyenik setler sayesinde ortadan kaldırmayı ve derneğimiz için emek veren gönüllü destekçilerimizin de yardımıyla daha fazla sağlıklı bireye ulaşmayı hedefliyoruz.

Mescidimiz Derneği

Hiçbir iyiliğin reddedilmediği, gülümsemenin esirgenmediği, güzel ve bereketli bir coğrafyada, iyilikte ve güzellikte kardeşliğimizi sürdürmeye ortak olabilirsiniz.